Nơi trao đổi, học tập của học sinh Lương Thế Vinh
 
Trang ChínhTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng NhậpTrợ giúpCalendarGallery
1039 Số bài - 35%
 
zorrono1
349 Số bài - 12%
 
Yub
344 Số bài - 12%
 
Leo1996
275 Số bài - 9%
 
hien_panda
198 Số bài - 7%
 
phuphu123
170 Số bài - 6%
 
dangkhoa97
162 Số bài - 5%
 
anglegreen
157 Số bài - 5%
 
hippo_2703
138 Số bài - 5%
 
babyonboy
129 Số bài - 4%
 
Rikuo

Các bài gửi mới nhấtNgười gửi cuối

|

hình bằng kí hiệu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Jun 06, 2011 9:47 pm
Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng của mình
avatar
hien_panda
Sinh viên

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Châm ngôn sống : Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng của mình
» Nam
» Số bài viết Số bài viết : 275
» Được cảm ơn Được cảm ơn : 41
» Won Won : 3819
» Ra đời lúc Ra đời lúc : 05/09/1997
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: hình bằng kí hiệu


........................................
.........*.*.*..............*.*.*................* .*.*..............*.*.*.......
....*.*........*.*...*.*.........*.*.......*.*.... ....*.*...*.*........*.*...
...*.*..............*...............*.*.....*.*... ............*.............*.*.
......*.*........Me..........*.*.............*.*.. .........You.......... *.*
.........*.*................*.*....(\__/).........*.*.....................*.*...
...............*.* . * . *.*......(=’o’=).............*.* . *. *.*.........
.....................*.*............(")__(")...... ............*.*...................


(>"<)
o" , )
(# (,)
o.o.j.-..-. /),/) .-..-.
"-.-" (';') "-.-"
.-..-. C(..C) .-..-.
"-.-" 00 "-.-"

(\ _ /) (\ _ /)
(^_^) (^_^)
(") (") (") (")

(\__/)(\__/)(\__/)
(='o')(='o'=)('o'=)
(")_(")(")_(")(")_(")

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
____IIIIIIIII
____IIIIIIIII__________HHHHH__________HHHHH
____IIIIIIIII_________HHHHHHH_______HHHHHHH
____IIIIIIIII________HHHHHHHHHH__HHHHHHHHHH
____IIIIIIIII_______HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII__HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII__HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
+_______________HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
LLLLLL____________HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
LLLLLL_____________HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
LLLLLL______________HHHHHHHHHHHHHHHH
LLLLLL_______________HHHHHHHHHHHHHH
LLLLLL________________HHHHHHHHHHHH
LLLLLL_________________HHHHHHHHHH
LLLLLL__________________HHHHHHHH
LLLLLL___________________HHHHHH
LLLLLLLLLLLLLL_____________HHHH
LLLLLLLLLLLLLL______________HHH
+
UUUU-------UUUU
UUUU-------UUUU
UUUU-------UUUU
UUUU-------UUUU
UUUU-------UUUU
UUUU-------UUUU
UUUUU---UUUUU
_UUUUUUUUUU
___UUUUUUU(),,()
( '-' ) Good night
(")_(")

(),,/)
( -.- ) Sleep tight
(")_(")

/),,/)
(-.- ) Sweet dream
(")_(")

/),,/)
( -.-) Zz..zz
(")_(")@@@.....................@@@@...........@@@........ .........@@......@@@@@@@@@
@@@.................@@........@@.........@@@...... ........@@.......@@@................@
@@@................@@..........@@..........@@@.... .......@@........@@@..........@.......
@@@...............@@............@@...........@@@.. ......@@.........@@@@@@@.......
@@@...............@@............@@.............@@@ .....@@..........@@@@@@@.......
@@@..........@...@@..........@@...............@@@. ..@@...........@@@..........@.......
@@@@@@@....@@........@@.................@@@.@@.... ........@@@................@
@@@@@@@......@@@@@......................@@@@...... ........@@@@@@@@@

................................................................................................
,-.,-.
( ( (
\ ) ) _..-.._
__)/ ,',' `.
," `. ,--. `.
," @ .' ` \
(Y ( ;''.
`--.____, \ , ;
((_ ,----' ,---' _,'_,'
(((_,- (((______,-'

................................................................................................
__
/ \`\ __
| \ `\ /`/ \
\_/`\ \-"-/` /\ \
| | \ |
(d b) \_/
/ \
,".|.'.\_/.'.|.",
/ /\' _|_ '/\ \
| / '-`"`-' \ |
| | | |
| \ \ / /|
\ \ \ / / /
`"`\ : /'"`
`""`""`
................................................................................................


__ /^\
.' \ / :.\
/ \ | :: \
/ /. \ / ::: |
| |::. \ / :::'/
| /\::. | / :::'/
`--` \' `~~~ ':'/`
/ (
/ 0 _ 0 \
\/ \_/ \/
-== '.' | '.' ==-
/\ '-^-' /\
\ _ _ /
.-`-((\o/))-`-.
_ / //^\\ \ _
."o".( , .:::. , )."o".
|o o\\ \:::::/ //o o|
\ \\ |:::::| // /
\ \\__/:::::\__// /
\ .:.\ `':::'` /.:. /
\':: |_ _| ::'/
`---` `"""""` `---`
................................................................................................

.=""=.
/ _ _ \
| d b |
\ /\ /
,/'-=\/=-'\,
/ / \ \
| / \ |
\/ \ / \/
'. .'
_|`~~`|_
/|\ /|\

................................................................................................
,
|\ /\/ \/| ,_
; \/` '; , \_',
\ /
'. .' /`.
`~~` , /\ `"`
. `"

................................................................................................
.=""=.
/ _ _ \
| d b |
\ /\ / ,
,/'-=\/=-'\, |\ /\/ \/| ,_
/ / \ \ ; \/` '; , \_',
| / \ | \ /
\/ \ / \/ '. .' /`.
'. .' `~~` , /\ `"`
_|`~~`|_ . `"
/|\ /|\

................................................................................................

_ _
/\`\ /`/\
\/\ V /\/
/6 6\
(= Y =)
/`"^"`\
/ .-*-. \
(_/*=*=*\_)
/\*=*=*/\o
___\ '-*-' /___
(((____/^\____)))

................................................................................................
_ _
/\`\ /`/\
\/\ V /\/
/6 6\
(= Y =)
/`"^"`\
/ / \ \
(_/ \_)
/ \o
___\ /___
(((____/^\____)))


................................................................................................

/`\ /`\
(/\ \-/ /\)
)6 6(
>{= Y =}<
/'-^-'\
(_)""-(_).
/* ((* *'.
| *)) * *\
| * ((* * /
\ *)) * .'
'-.((*_.-'
................................................................................................
_ _
/ `._ _.' \
( @ : `. .' : @ )
\ `. `. ._ _. .' .' /
\;' `. `. \ / .' .' `;/
\`. `. \ \_/ / .' .'/
) :-._`. \ (:) / .'_.-: (
(`.....,`.\/:\/.',.....')
>------._|:::|_.------<
/ .'._>_.-|:::|-._<_.'. \
|o _.-'_.-^|:|^-._`-._ o|
|`' ;_.-'|:|`-._; `'|
".o_.-' ;."|:|".;`-._o."
".__." \:/ ".__."
^
................................................................................................


_//|.-~~~~-,
_/66 \ \_@
(")_ / / |
'--'|| |-\ /
//_/ /_/
................................................................................................
,%%%%%%%,
,%%/\%%%%/\%,
,%%%\c ""J/%%,
%. %%%%/ d b \%%%
`%%. __ %%%% _ |%%%
`%% .-' `"~--"`%%%%(=_Y_=)%%' ~~~
// .' `. `%%%%`\7/%%%'____
(( / ; `%%%%%%%'____)))
`.`--' ,' _,`-._____`-,

................................................................................................
/|/|
| -''/"',___,,--''"`-,_
`6_ 6 ) `-, ( ),`-.__.`)
/_Y_./',, _ ) `._ `,``-..-'
_.'.`=' _ / / --'_.','
(il)' (li)'' ((!-'
................................................................................................


___MMM___
(0-0)
---oOO--(_)--OOo--
................................................................................................
(oo)
/-------\/
/ | ||
* ||----||
................................................................................................
,/ \,
((__,-"""-,__))
`--)~ ~(--`
.-'( )`-,
`~~`d\ /b`~~`
| |
(6___6)
`---`
................................................................................................
__, .-. .-.
(__ _ | \/ | _
(_|||\__/||(/_|
|| || |_
_|| _||
`""` `""`
................................................................................................
(\ }\ (\ }\ (\ }\
( \_('> ( \_('> ( \_('>
(__(=_) (__(=_) (__(=_)
-"= -"= -"=
................................................................................................
(___)
(o o)_____/
@@ ` \
\ ____, /
// //
^^ ^^
................................................................................................
.-'''''-.
.' `.
: :
: :
: _/| :
: =/_/ :
`._/ | .'
( / ,|...-'
\_/^\/||__
_/~ `""~`"` \_
__/ -'/ `-._ `\_\__
/ /-'` `\ \ \-.\
................................................................................................
..
( '`<
)(
( ----' '.
( ;
(_______,'
~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~
................................................................................................
___
"._`-. (\-.
'-.`;.--.___/ _`>
`"( ) , )
\\----\-\
~~ ~~~~~~ "" ~~ """ ~~~~~~~~~~~~~~
................................................................................................
__
>(' )
)/
/(
/ `----/
\ ~=- /
~^~^~^~^~^~^~^
................................................................................................
_.---.)
(^--^)_.-" `;
) ee ( | hippo_2703 là đây^^
(_.__._) /
`--', ,'
)_|--')_|
""' ""'
................................................................................................
~~%%%%%%%%_,_,
~~%%%%%%%%%-"/./
~~%%%%%%%-' / `.
~~%%%%%%%%' . ,__;
~~%%%%%%%%' : \O\
~~%%%%%%%%' : `.
~~%%%%%%%%' `. _, '
~~%%%%%%%%' .'`-._ `.
~~%%%%%%%%%' : `-. (,;
~~%%%%%%%%' : `._\_.'
~~%%%%%%%' ;
................................................................................................
,%%%%%%%%,
,%%/\%%%%/\%%
,%%%\c "" J/%%%
%. %%%%/ o o \%%%
`%%. %%%% _ |%%%
`%% `%%%%(__Y__)%%'
// ;%%%%`\-/%%%'
(( / `%%%%%%%'
\\ .' |
\\ / \ | |
\\/ ) | |
\ /_ | |__
(___________)))))))
................................................................................................
,%%%%%%%,
,%%/\%%%%/\%,
,%%%\c ""J/%%,
%. %%%%/ d b \%%%
`%%. __ %%%% _ |%%%
`%% .-' `"~--"`%%%%(=_Y_=)%%'
// .' `. `%%%%`\7/%%%'____
(( / ; `%%%%%%%'____)))
`.`--' ,' _,`-._____`-,
`"""`._____ `--,` `)))
`~"-)))
................................................................................................
(\_ _/)
) ( ) (
( ( ) )
)_(\ \.--./ /)_(
`)` 6 6 '('
/ \
( ) ( )
`(_c__c_)`
`--`
................................................................................................
{^--^}.-._._.---.__.-;
|| || {6 6 }.')' ( ) ).-` ||
_||____________||___( v )._('.) (.' )____||_
-||------------||----`..''(.' ( ) .)----||-
_||____________||______#`(.'( . ( (',)_____||_
-||------------||-------'\_.).(_.). )------||-
|| || `W W W W ||
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
................................................................................................
.-.
(e e)
_.`V'._
//~~W~~\\
//, ,\\
// | | \\
\) | | (/
\ /
`w-w'
................................................................................................
__,___@
[_'^ )
`//-\\
^^ ^^
................................................................................................
.' ' (
/ \.-"""-._
/ a ' . ' `-.
( . ' " `.
`-.-' " ' ;
`.' " . .-' " ;
: . .' ;
`. ' : ' ' ;
) _.". " . ";
.'_.' .' ' __.,`.
'" ""''---'` "'
................................................................................................
\\
\\_
.---(')
o( )_-\_
................................................................................................-----------------------------------------------------------------------------------
\\ //
)\-/(
/e e\
( =T= )
/`---'\
____/ /___\ \
\ / ''' ```~~"--.,_
`-._\ / `~~"--.,_
------>| `~~"--.,_
_.-'/ \ ___,,,---""~~``'
/ \____,,,,....----""""~~~~````
................................................................................................
.--, .--,
( ( \.---./ ) )
'.__/o o\__.'
{= ^ =}
> - <
/ \
// \\
//| . |\\
"'\ /'"_.-~^`'-.
\ _ /--' `
___)( )(___
(((__) (__)))
................................................................................................
_()______
/_'_/ / `\ ,
/'---\___/~~~~~~~~~~~~
~ ~~
................................................................................................
____()()
/ @@
`~~~~~\_;m__m._>o

................................................................................................

___
_ _ .-' '-.
(.)(.)/ \
/@@ ;
o_\\-mm-......-mm`~~~~~~~~~~~~~~~~`hình này cho hippo_2703 nè^^
................................................................................................
__ _,-"~^"-.
_// ) ,-"~` `.
." ( /`"-,-"` ;
/ 6 ;
/ , ,-" ;
(,__.--. \ / ;
//' /`-.\ | | `.__
_.-'_/` ) )-...,,,___\ \----,)
((("~` _.-'.-' __`-. ) (/______
((("` (((---~"` ""~^^```
................................................................................................
(\-.
/ _`> .---------.
_) / _)= |'-------'|
( / _/ |O O o|
`-.__(___)_ | o O . o |
`---------'

___ ___
,_ / _,\/,_ \ _,
| \ \( \||/ )/ / |
| \_ \\ // _/ |
(_ \_) \ / ( / _)
(\_ ` \/ ` _/)
,\ -=~ /\ ~=- /,
~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~
................................................................................................
,-.,-.
( ( (
\ ) ) _..-.._
__)/ ,',' `.
," `. ,--. `.
," @ .' ` \
(Y ( ;''.
`--.____, \ , ;
((_ ,----' ,---' _,'_,'
(((_,- (((______,-'
................................................................................................
_ _
/\`\ /`/\
\/\ V /\/
/6 6\
(= Y =)
/`"^"`\
/ .-*-. \
(_/*=*=*\_)
/\*=*=*/\o
___\ '-*-' /___
(((____/^\____)))
................................................................................................

___
.-*)) `*-.
/* ((* *'.
| *)) * *\
| * ((* * /
\ *)) * .'
'-.((*_.-'
................................................................................................
\ /
\\ //
_______ )\-/(
(M==M=M=)/e e\
.-'"-\=N==N/( =Y= )
.-'(___.-'\M=M/ /`---'\
(______(____)=(_/ /___\ \_
(M==M=M==M=M==M'''M=M=```M)
\=N=N==N=N==N=N==N=N==N=/
\M==M=M==M=M==M==M==M=/
\N=N==N=N==N=N==N=N=/
\M==M==M=M==M=M==M/
`---------------'
................................................................................................
,-.,-.
( ( (
\ ) ) _..-.._
__)/ ,',' `.
," `. ,--. `.
," @ .' ` \
(Y ( ;''.
`--.____, \ , ;
((_ ,----' ,---' _,'_,'
(((_,- (((______,-'
................................................................................................
/`\ /`\
(/\ \-/ /\)
)6 6(
>{= Y =}<
/'-^-'\
(_)""-(_).
/* ((* *'.
| *)) * *\
| * ((* * /
\ *)) * .'
'-.((*_.-'
................................................................................................
___ ___
/ \____/ \
/ /__ \ \
/ | .. | \
\___/| |\___/\
| |_| |_| \
| |/|__|\| \
| |__| |\
| |__| |_/ / \
| @ | | @ || @ | '
| |~~| || |
'ooo' 'ooo''ooo'
................................................................................................
__ __
/ \~~~/ \
,----( .. )
/ \__ __/
/| (\ |(
^ \ /___\ /\ |
|__| |__|-"
................................................................................................
___ _,.--.,_
.-~ ~--"~-. ._ "-.
/ ./_ Y "-. \
Y :~ ! Y
lq p | / .|
_ \..-, l / |j
()\___) |/ \_/"; !
\._____.-~\ . ~\. ./
Y_ Y_. "vr"~ T
( ( |L j
[nn[nn..][nn..]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
................................................................................................---------------------------------------------------------
____(```\ .-'""""`-. /```)____
(____ \_____ / (O O) \ _____/ ____)
(____ ( ) ) ____)
(____ _______\ \____/ /_______ ____)
(______/ `-.____.-' \______)
................................................................................................
\/)/)
_' oo(_.-.
/'. .---'
/'-./ (
) ;__\
\_.'\ : __|
) _/
( (,.
'-.-'
................................................................................................
(( /|_/|
\\.._.' , ,\
/\ | '.__ v /
(_ . / "
) _)._ _ /
'.\ \|( / (
'' ''\\ \\

_.---.._ _.---...__
.-' /\ \ .' /\ /
`. ( ) \ / ( ) /
`. \/ .'\ /`. \/ .'
``---'' ) ( ``---''
.';.--.;`.
.' /_...._\ `.
.' `.a a.' `.
( \/ )
`.___..-'`-..___.'
\ /
`-.____.-'
................................................................................................
__,,,,_
_ ___.--'''`--''// ,-_ `-.
\`"' ' | \ \ \\/ / // / ,- `,_
/'` \ | Y | \|/ / // / -.,__ `-.
/<"\ \ \ | |||/ // | \/ |`-._`-._
/ _.-. .-\,___| _-| / \ \/|_/ | `-._
`-' f/ | / __/ \__ / |__/ |
`-' | -| -|\__ \ |-' |
__/ /__,-' ),' |'
((__.-'((____..-' \__,'
................................................................................................
,,__
.. .. / o._) .---.
/--'/--\ \-'|| .----. .' '.
/ \_/ / | .' '..' '-.
.'\ \__\ __.'.' .' ¨¬-._
)\ | )\ | _.'
// \\ // \\
||_ \\|_ \\_
'--' '--'' '--'
................................................................................................
_ _
____________/ / \_.)_
`. ,' @_@_/ ,'|
`-.-' , / /|
`-.____,-' | ||
\ \ ||
| | \|
/ \ ,,'
| \ //
/ | ||
| ,-\ //
| _\ \||
(_`-(_____)/
................................................................................................
.---._ ___
--===^ ~-......---.==\\\
/' _/-/ \ )))
`-~~ \ , ___\ ) ((
/ /---~~ \(`\( ))

| | " |
`" ; ;
................................................................................................
_-~~~-.______/==\_
/'_,\ \ `~~~
`' _( ,_..--\ (
/~~//' /' `~\
" `~" " `"
................................................................................................
, _/
/| _.-~/ \_ ,
( /~ / \~-._ |\
`\\ _/ \ ~\ )
_-~~~-.) )__/;;,. \_ //'
/'_,\ --~ \ ~~~- ,;;\___( (.-~~~-.
`~ _( ,_..--\ ( ,;'' / ~-- /._`\
/~~//' /' `~\ ) /--.._, )_ `~
" `~" " `" /~'`\ `\\~~\
" " "~' "
................................................................................................
{)
c==//\
_-~~/-._|_|
/'_,/, //'~~~\;;,
`~ _( _||_..\ | ';;
/'~|/ ~' `\<\> ;
" | / |
" " "
................................................................................................
(__)
/oo\\________
\ / \---\
\/ / \ \
\\_|___\\_|/ *

|| YY|


|| ||

................................................................................................

(\
\)_
.--' ')
o( )_-\
`"""` `

................................................................................................
(( /|_/|
\\.._.' , ,\
/\ | '.__ v /
(_ . / "
) _)._ _ /
'.\ \|( / (
'' ''\\ \\
................................................................................................
____
(. \
\ |
\ |___(\--/)
__/ ( . . )
"'._. '-.O.'
'-. \ "|\
'.,,/'.,,

................................................................................................

,-.
\_/
>{|||}
/ \
`-^

................................................................................................

__ __
__ \ / __
/ \ | / \
\|/
_,.---v---._
/\__/\ / \
\_ _/ / \
\ \_| @ __|
\ \_
\ ,__/ /
~~~`~~~~~~~~~~~~~~/~~~~-----------------------------------------------------------------------------------
:

/^\ /^\
{ O} { O}
\ / \ /
// // _------_
// // ./~ ~-_
/ ~----~/ / \
/ : ./ _---_ ~-
| \________) : /~ ~\ |
| / | | :~~\ | |
| | | | \___-~ |
| \ __/`\______\. ./
\ ~-______-~\.
.| ~-_
/_____________________________________~~____
................................................................................................ /~~~~\ /~~~~\
\ / \ /
| |_____| |
/~ ~\
/~~~~~-_| /~~\ /~~~\ |_-~~~~~\
\ ==== /| | O| | ^ | |\ ==== /
~-__-~ | |_---+--+----_| | ~-__-~
|/~ ~\|
/ \
( O O )
`\ ./'
~-__________-~|
| |\__/| |
| |/~~\| |
| /~~~~~~~~~\ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

................................................................................................

_-~~~-_ _-~~~-_
/~ ~\ : , \
' ~ , |: :
{ /~~\ :--~""""\.: :
\ (... : /^\ /^\\ ;
~\_____ | | | |:~
/ |__O|_|O|;
( / O \
\ ( `\_______/)
`\ \ /
) ~-------~'\
/ \
: ||
| | ||
| |.======[]==+'|
(~~~~) | |~)
/ \ | | \
~\ \___/)______/^\__|_/
`\\ // | | | |
`\\__//' | | | |
~~ (~~~~) (~~~)
/ =\..' =_
|__________)________)
/~~~~~\ /~~~~~\
| (~' ~~~) |
\ \__________/ /
/~:::::::: ~\
/~~~~~~~-_| :::::::: |_-~~~~~~~\
\ ======= /| ::A::; A :|\ ====== /
~-_____-~ | _----------------_::|~-____-~
|/~ ~\|
/ \
( () () )
`\ ./'
~-_______________-~
/~~~~\
| |
| |
(________)
()o
M o oM""""""""ooo
M M MM" M
M" M MM o"""""M M
M" M MM Mo M M
oM"" "M MM "" M M
ooM"" "M ""Moooo" M
M"" "Moooooo oMM"
M """""""
M
M oooooooo
Moo oM"""""
oMMo MM""
oM ""Mo oooM""
oM """""""""
M"
MM"
oM""
o"
ooo""


""....
,;;'''';;, ,;;;;,
, ;;' `;;, .,;;;' ;
,;;; ;; `;;,';;;,. ,%;;' '
,;;,;; ;; ,;`;;;, `;::. %%;'
;;;,;;; `' ,;;; ;;,;;, `::,%%;'
;;;,;;;, .,%%%%%'% ;;;;,;; %;;;
,%,. `;;;,;;;, .,%%%%%%%%%'%; ;;;;;,;; %;;;
;,`%%%%%%%%%%`;;,;;'%%%%%%%%%%%%%'%%' `;;;;;,;, %;;;
;;;,`%%%%%%%%%%%,; ..`%%%%%%%%;'%%%' `;;;;,;; %%;;
`;;;;;,`%%%%%,;;/, .. `"""'',%%%%% `;;;;;; %%;;,
`;;;;;;;,;;/////,. ,;%%%%%%% `;;;;,`%%;;
;;;/%%%%,%///;;;';%%%%%%, `;;;%%;;,
;;;/%%%,%%%%%/;;;';;'%%%%%, `%%;;
.;;/%%,%%%%%//;;' ;;;'%%%%%, %%;;,
;;//%,%%%%//;;;' `;;;;'%%%% `%;;;
;;//%,%//;;;;' `;;;;'%%% %;;;,
`;;//,/;;;' `;;;'%%' `%;;;
`;;;;' `;'%' `;;;;
' .,,,. `;;;;
,;;;;;;;;;;, `;;;;
;;;' ;;;,;;, `;;;;
;;; ;;;;,;;. `;;;;
`;; ;;;;;,;; ;;;;
`' `;;;;,;; ;;;;
`;;,;, ;;;;
;;, ;;;;
';;;;;
;;;;;
.;;;;'
.;;;;'
;;;;;'
,;;;;'


;M";::;;
,':;: ""'.
,M;. ;MM;;M:
;MMM::MMMMM:
,MMMMM'MMMMM:
;MMMMM MMMMMM
MMMMM::MMMMMM:
:MM:',;MMMMMM'
':: 'MMMMMMM:
'; :MMMMM"
''"""'
.
M
M
. M .
'M.. M ,;M'
'MM;. M ;MM:
:MMM. M ;MM:
'MMM; M :MMM:
MMMM. M MMMM:
:MMMM: M MMMM:
:MMMM: M :MMMM:
:MMMMM M ;MMMM:
'MMMMM; M ,MMMMM:
:MMMMM. M ;MMMMM'
:MMMM; M :MMMMM"
'MMMM M ;MMMM"
-hrr- ':MM M ,MMM:'
"": M :""'-----------------------------------------------------------------------------------
\ /
\\ //
)\-/(
/e e\
( =T= )
/`---'\
____/ /___\ \
\ / ''' ```~~"--.,_
`-._\ / `~~"--.,_
------>| `~~"--.,_
_.-'/ \ ___,,,---""~~``'
/ \____,,,,....----""""~~~~````
................................................................................................
.--, .--,
( ( \.---./ ) )
'.__/o o\__.'
{= ^ =}
> - <
/ \
// \\
//| . |\\
"'\ /'"_.-~^`'-.
\ _ /--' `
___)( )(___
(((__) (__)))
................................................................................................
_()______
/_'_/ / `\ ,
/'---\___/~~~~~~~~~~~~
~ ~~
................................................................................................
____()()
/ @@
`~~~~~\_;m__m._>o

................................................................................................

___
_ _ .-' '-.
(.)(.)/ \
/@@ ;
o_\\-mm-......-mm`~~~~~~~~~~~~~~~~`
................................................................................................
__ _,-"~^"-.
_// ) ,-"~` `.
." ( /`"-,-"` ;
/ 6 ;
/ , ,-" ;
(,__.--. \ / ;
//' /`-.\ | | `.__
_.-'_/` ) )-...,,,___\ \----,)
((("~` _.-'.-' __`-. ) (/______
((("` (((---~"` ""~^^```
................................................................................................
(\-.
/ _`> .---------.
_) / _)= |'-------'|
( / _/ |O O o|
`-.__(___)_ | o O . o |
`---------'

___ ___
,_ / _,\/,_ \ _,
| \ \( \||/ )/ / |
| \_ \\ // _/ |
(_ \_) \ / ( / _)
(\_ ` \/ ` _/)
,\ -=~ /\ ~=- /,
~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~
................................................................................................
,-.,-.
( ( (
\ ) ) _..-.._
__)/ ,',' `.
," `. ,--. `.
," @ .' ` \
(Y ( ;''.
`--.____, \ , ;
((_ ,----' ,---' _,'_,'
(((_,- (((______,-'
................................................................................................
_ _
/\`\ /`/\
\/\ V /\/
/6 6\
(= Y =)
/`"^"`\
/ .-*-. \
(_/*=*=*\_)
/\*=*=*/\o
___\ '-*-' /___
(((____/^\____)))
................................................................................................

___
.-*)) `*-.
/* ((* *'.
| *)) * *\
| * ((* * /
\ *)) * .'
'-.((*_.-'
................................................................................................
\ /
\\ //
_______ )\-/(
(M==M=M=)/e e\
.-'"-\=N==N/( =Y= )
.-'(___.-'\M=M/ /`---'\
(______(____)=(_/ /___\ \_
(M==M=M==M=M==M'''M=M=```M)
\=N=N==N=N==N=N==N=N==N=/
\M==M=M==M=M==M==M==M=/
\N=N==N=N==N=N==N=N=/
\M==M==M=M==M=M==M/
`---------------'
................................................................................................
,-.,-.
( ( (
\ ) ) _..-.._
__)/ ,',' `.
," `. ,--. `.
," @ .' ` \
(Y ( ;''.
`--.____, \ , ;
((_ ,----' ,---' _,'_,'
(((_,- (((______,-'
................................................................................................
/`\ /`\
(/\ \-/ /\)
)6 6(
>{= Y =}<
/'-^-'\
(_)""-(_).
/* ((* *'.
| *)) * *\
| * ((* * /
\ *)) * .'
'-.((*_.-'
................................................................................................
___ ___
/ \____/ \
/ /__ \ \
/ | .. | \
\___/| |\___/\
| |_| |_| \
| |/|__|\| \
| |__| |\
| |__| |_/ / \
| @ | | @ || @ | '
| |~~| || |
'ooo' 'ooo''ooo'
................................................................................................
__ __
/ \~~~/ \
,----( .. )
/ \__ __/
/| (\ |(
^ \ /___\ /\ |
|__| |__|-"
................................................................................................
___ _,.--.,_
.-~ ~--"~-. ._ "-.
/ ./_ Y "-. \
Y :~ ! Y
lq p | / .|
_ \..-, l / |j
()\___) |/ \_/"; !
\._____.-~\ . ~\. ./
Y_ Y_. "vr"~ T
( ( |L j
[nn[nn..][nn..]

Tài Sản của hien_panda

Thú nuôi:
Nhân vật:
Huy chương: Huy chương động viênHuy chương quản trịHuy chương người tốt

Chữ ký của thành viên

Mon Jun 06, 2011 9:48 pm
Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng của mình
avatar
hien_panda
Sinh viên

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Châm ngôn sống : Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng của mình
» Nam
» Số bài viết Số bài viết : 275
» Được cảm ơn Được cảm ơn : 41
» Won Won : 3819
» Ra đời lúc Ra đời lúc : 05/09/1997
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: hình bằng kí hiệu


sry hình bị lỗi

Tài Sản của hien_panda

Thú nuôi:
Nhân vật:
Huy chương: Huy chương động viênHuy chương quản trịHuy chương người tốt

Chữ ký của thành viên

Tue Jun 07, 2011 5:09 pm
Mỗi ngày là một ngày mới
zorrono1
zorrono1
Admin

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên http://www.luongthevinhct.com

Thông tin thành viên
» Châm ngôn sống : Mỗi ngày là một ngày mới
» Nam
» Số bài viết Số bài viết : 1039
» Được cảm ơn Được cảm ơn : 86
» Won Won : 4190
» Ra đời lúc Ra đời lúc : 20/07/1997
» Tâm trạng :
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: hình bằng kí hiệu


Đã fix, lần sau nhớ đặt trong thẻ

Code:
 [center]
nhé panda

Tài Sản của zorrono1

Thú nuôi:
Nhân vật:
Huy chương: Huy chương quản trị

Chữ ký của thành viên
Hướng dẫn trong forum

Cách viết bài trên forum
Cập nhật chữ kí
Thay đổi hình đại diện

Vì một forum phát triển

Tue Jun 07, 2011 8:43 pm
Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng của mình
avatar
hien_panda
Sinh viên

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Châm ngôn sống : Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng của mình
» Nam
» Số bài viết Số bài viết : 275
» Được cảm ơn Được cảm ơn : 41
» Won Won : 3819
» Ra đời lúc Ra đời lúc : 05/09/1997
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: hình bằng kí hiệu


zorrono1 đã viết:
Đã fix, lần sau nhớ đặt trong thẻ

Code:
 [center]
nhé panda
ok

Tài Sản của hien_panda

Thú nuôi:
Nhân vật:
Huy chương: Huy chương động viênHuy chương quản trịHuy chương người tốt

Chữ ký của thành viên

Tue Jun 07, 2011 8:58 pm
Kẻ làm đầu thì phải nên như một người phục vụ!
dangkhoa97
dangkhoa97
Học sinh

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/home.php

Thông tin thành viên
» Châm ngôn sống : Kẻ làm đầu thì phải nên như một người phục vụ!
» Nam
» Số bài viết Số bài viết : 170
» Được cảm ơn Được cảm ơn : 15
» Won Won : 3705
» Ra đời lúc Ra đời lúc : 25/01/1998
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: hình bằng kí hiệu


Rãnh thấy sợ!!

Tài Sản của dangkhoa97

Thú nuôi:
Nhân vật:
Huy chương: Huy chương quản trị

Chữ ký của thành viên


John-Paul II

[img][URL=http://img13.imageshack.us/i/[/img]

Wed Jun 08, 2011 6:47 am
Nghe nhạc
Leo1996
Leo1996
Cử nhân

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Châm ngôn sống : Nghe nhạc
» Nam
» Số bài viết Số bài viết : 344
» Được cảm ơn Được cảm ơn : 27
» Won Won : 3886
» Ra đời lúc Ra đời lúc : 12/03/1996
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: hình bằng kí hiệu


hix.... 1 số hình vẫn còn lỗi , đa phần thì tớ k nhìn ra gì hik !!

Tài Sản của Leo1996

Thú nuôi:
Nhân vật:
Huy chương: Huy chương động viênHuy chương dâng tặng

Chữ ký của thành viên

Wed Jun 08, 2011 9:46 am
hippo_2703
hippo_2703
Học sinh

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Nữ
» Số bài viết Số bài viết : 157
» Được cảm ơn Được cảm ơn : 5
» Won Won : 3190
» Ra đời lúc Ra đời lúc : 27/03/1997
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: hình bằng kí hiệu


Bác này hết việc làm rồi ah?

Tài Sản của hippo_2703

Thú nuôi:
Nhân vật:
Huy chương: Huy chương động viên

Chữ ký của thành viên

Wed Jun 08, 2011 10:01 am
Mỗi ngày là một ngày mới
zorrono1
zorrono1
Admin

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên http://www.luongthevinhct.com

Thông tin thành viên
» Châm ngôn sống : Mỗi ngày là một ngày mới
» Nam
» Số bài viết Số bài viết : 1039
» Được cảm ơn Được cảm ơn : 86
» Won Won : 4190
» Ra đời lúc Ra đời lúc : 20/07/1997
» Tâm trạng :
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: hình bằng kí hiệu


Bác ấy làm cho vui thôi, mọi người có thể để chữ ký được mà

Tài Sản của zorrono1

Thú nuôi:
Nhân vật:
Huy chương: Huy chương quản trị

Chữ ký của thành viên
Hướng dẫn trong forum

Cách viết bài trên forum
Cập nhật chữ kí
Thay đổi hình đại diện

Vì một forum phát triển

Sponsored content

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: hình bằng kí hiệuTài Sản của Sponsored content
Chữ ký của thành viênTrả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THCS Lương Thế Vinh khóa 2008-2012
Địa chỉ: 247 đường 30 tháng 4, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần thơ
.
Copyright © 2007 - 2010, htpp://luongthevinhct.com/ .
Skin rip bởi Mr.FR
Powered by phpBB2 - Host in France. Support by Forumotion.
Hiển thị tốt nhất với trình duyệt FireFox Tải